Idrisabkar - Sheikh Idris Abkar - Surah Furqan (63-70) Nederlands Ondertiteld.
1,096 Views

Published
Sheikh Idris Abkar - Surah Furqan (63-70) Nederlands Ondertiteld. (Overspel) Hoofdstuk 25: Surah Furqan Vers: 63 tm 70. 63. En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede". 64. En zij, die de nacht doorbrengen zich voor hun Heer ter aarde werpende en voor Hem staande. 65. Terwijl zij zeggen:"Onze Heer, wend de straf der hel van ons af want de straf daarvan is een voortdurende kwelling." 66. Zij is inderdaad slecht als rustplaats en als tehuis. 67. En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig noch vrekkig zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in. 68. En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. 69. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. Hoofdstuk: De onderscheider ( Surah Furqan ). Vers 63 T/M 70. 70. Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig! Ghair Inshallah
Category
Sheikh Idris Abkar الشيخ ادريس أبكر
Be the first to comment