DHIIROO WAL-GAAFADHAA?
1,206 Views

Published

WALALOON TUN DARGAGGOO ISLAAMAATIIN QOPHOOYTE. SHARE GODHUUDHAAN OBBOLEEYYAN KHEENYA WARRA HIN DHAGAYIN DHAGEEYSISUUN AJRII (SAWAABA) HAA QOODDANNUU!

Category
oromiffa Da'awa
Be the first to comment